INFORMES SETMANALS SOBRE EL SEGUIMENT DE FITOPLÀNCTON TÒXIC, TOXINES I CONTAMINACIÓ MICROBIOLÒGICA.

DARRERS INFORMES:

BADIES: BADIES 29 JUNY 2020

LITORAL NORD: INFORME CATALUNYA NORD 26 JUNY  2020

LITORAL SUD: INFORME CATALUNYA SUD 26 JUNY 2020

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.