INFORMES SETMANALS SOBRE EL SEGUIMENT DE FITOPLÀNCTON TÒXIC, TOXINES I CONTAMINACIÓ MICROBIOLÒGICA.

DARRERS INFORMES:

BADIES: BADIES 08 AGOST 2022

LITORAL NORD: INFORME CATALUNYA NORD 12 AGOST 2022

LITORAL SUD: INFORME CATALUNYA SUD 12 AGOST 2022

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible a l’IRTA  la Ràpita.