INFORMES SETMANALS SOBRE EL SEGUIMENT DE FITOPLÀNCTON TÒXIC, TOXINES I CONTAMINACIÓ MICROBIOLÒGICA/INFORMES SEMANALES SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL FITOPLANCTON

DARRERS INFORMES/ÚLTIMOS INFORMES:

BADIES/BAHÍAS: BADIES 09 SETEMBRE 2019

LITORAL NORD/LITORAL NORTE: INFORME CATALUNYA NORD 13 SETEMBRE 2019

LITORAL SUD/LITORAL SUR: INFORME CATALUNYA SUD 13 SETEMBRE 2019

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.