INFORMES SETMANALS SOBRE EL SEGUIMENT DE FITOPLÀNCTON TÒXIC, TOXINES I CONTAMINACIÓ MICROBIOLÒGICA/INFORMES SEMANALES SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL FITOPLANCTON

DARRERS INFORMES/ÚLTIMOS INFORMES:

BADIES/BAHÍAS: BADIES 15 JULIOL 2019

BADIES 15 JULIOL 2019 (PRE-INFORME)

LITORAL NORD/LITORAL NORTE: INFORME CATALUNYA NORD. 19 JULIOL 2019

LITORAL SUD/LITORAL SUR: INFORME CATALUNYA SUD 19 JULIOL 2019

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.