TEMPERATURES

SALINITAT

MÍNIM OXIGEN

CLOROFIL·LA

pH

Gràfiques de temperatura (ºC), salinitat, i pH a 0,5 m de fondària i clorofil·la (mg/m3) en mostra integrada de la columna d’aigua en el punt Central Interior (CIA i CIF); mínima concentració d’oxigen (%)  detectada a les badies d’Alfacs i Fangar.

La línea vermella representa els valors de l’any 2018, la línea blava representa els valors mitjans dels anys 1990-2018 i la línea taronja els valors de l’any en curs (2019). A les gràfiques de clorofil·la la línea blava indica la mitjana dels anys 2000-2018.