Informes de seguiment del medi marí del litoral català/Informes de seguimiento del medio marino del litoral catalán:

  • Informes del seguiment de fitoplàncton tòxic, toxines i contaminació microbiològica de les badies del delta de l’Ebre i la resta del litoral nord i sud de Catalunya/Informes del seguimiento del fitoplancton toxico, toxinas y contaminación microbiológica de las bahías del delta del Ebro y del resto del litoral norte y sur de Cataluña. INFORMES EN PDF
  • Informes sobre l’estat de les zones de producció/Informes sobre el estado de zonas de producción. TAULA EN PDF.
  • Gráfics dels paràmetres ambientals de les badies del delta de l’Ebre/Gráficos de los parámetros ambientales de las bahías del Delta del Ebro. LINK ALS GRÀFICS/LINK A LOS GRÁFICOS.

 

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.