Informes de seguiment del medi marí del litoral català

  • Alertes i canvis de classificació. ALERTES EN PDF.
  • Informes del seguiment de fitoplàncton tòxic, toxines i contaminació microbiològica de les badies del delta de l’Ebre i la resta del litoral nord i sud de Catalunya. INFORMES EN PDF.
  • Informes sobre l’estat de les zones de producció. TAULA EN PDF.
  • Gràfics dels paràmetres ambientals de les badies del Delta de l’Ebre. LINK ALS GRÀFICS.

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.