Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català (PSQAM)

El Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català (PSQAM) l’executa el programa d’Aigües Marines i Continentals de l’IRTA per encàrrec de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest programa es dona compliment al Reglament UE 2019/627 en relació als controls relatius a mol·luscs bivalves vius procedents de les zones de producció classificades.

El PSQAM es va iniciar al 1990, des de l’inici el seu disseny s’ha anat adaptant als canvis legislatius, als progressos tècnics i als avenços científics. Es controla la qualitat microbiològica dels mol·luscs, la presència de plàncton productor de toxines a les aigües i de biotoxines i de contaminants químics en els mol·luscs. En el Reglament 853/2004 estan identificades les biotoxines legislades i els límits màxims permesos.