RESOLUCIÓ De 14 de gener de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves al viver núm. 88 ubicat a la zona CAT1-02 (badia del Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 19 de gener de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-02 (badia del Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2022 per la qual s’autoritza únicament l’extracció d’ostró (Crassostrea gigas) a la zona CAT1-02 (badia dels Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 18 de febrer de 2020 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció de mol·luscs bivalves a la zona CAT1-03 (costa sud del Delta de l’Ebre) establerta per resolució de 13.05.20.

RESOLUCIÓ De 24 de febrer de 2022 per la qual es torna a obrir la zona de producció CAT1-03 (costa sud del Delta de l’Ebre), establerta per resolució de 13.05.20, amb classificació de zona B.

RESOLUCIÓ De 4 de març de 2022 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-02 (badia dels Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 9 de març de 2022 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de musclo i ostró al viver número 88 ubicat a la zona CAT1-02 (badia dels Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 10 de maig de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-11b (port d’Aiguadolç – la Murtra) establerta per resolució de 28.05.20.

RESOLUCIÓ De 13 de maig de 2022, per la qual s’autoritza de nou l’extracció i recol·lecció de musclo (Mytilus sp), de long-lines d’aqüicultura, a la zona de producció de mol·luscs CAT1-01 (Alcanar-Sant Carles de la Ràpita) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya amb la classificació de zona B.

RESOLUCIÓ De 3 de juny de 2022 per la qual es torna a obrir la zona de producció CAT1-11b (port d’Aiguadolç– la Murtra), establerta per resolució de 28.05.20, amb classificació de zona B.

RESOLUCIÓ De 23 de setembre de 2022 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves a la zona CAT1-04/2 (costa nord del Delta de l’Ebre II) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011) amb la classificació de zona B.

RESOLUCIÓ De 29 de setembre, per la qual es prorroga fins el 15 d’octubre de 2022 l’autorització de l’extracció i recol·lecció de musclo (Mytilus sp), de long-lines d’aqüicultura, a la zona de producció de mol·luscs CAT1-01 (Alcanar-Sant Carles de la Ràpita) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya amb la classificació de zona B.

RESOLUCIÓ De 7 d’octubre de 2022 per la qual es prohibeix temporalment la comercialització de mol·luscs bivalves, destinats al consum humà, procedents de les long-lines d’aqüicultura ubicades en la zona CAT1-01 (Alcanar-la Ràpita), establerta a l’Ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886, de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 17 d’octubre de 2022 per la qual, en relació exclusivament amb les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula, es fusionen les zones de producció establertes a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011, que a continuació s’indiquen, amb la denominació següent.

RESOLUCIÓ De 4 de novembre de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula en les zones CAT1-EQ01 (l’Ametlla de Mar-Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant) i CAT1-EQ03 (l’Estartit-el Port de la Seva) establertes per resolució de 17 d’octubre de 2022.

RESOLUCIÓ De 9 de novembre de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-04/2 (costa nord del Delta de l’Ebre II) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 14 de novembre de 2022 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-11b (Port d’Aiguadolç-la Murtra) establerta per resolució de 28 de maig de 2020.

RESOLUCIÓ De 10 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció exclusivament de les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula a la zona CAT1-EQ03 (l’Estartit-el Port de la Selva), establerta per resolució de 17 d’octubre de 2022.

RESOLUCIÓ De 30 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció exclusivament de les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula a la zona CAT1-EQ01 (l’Ametlla de Mar-Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant) establerta per resolució de 17 d’octubre de 2022.

RESOLUCIÓ De 24 de febrer de 2023 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-02 (badia del Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011) amb l’excepció de l’ostra arrissada (Crassostrea gigas).

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-02 (badia dels Alfacs) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886 de 25.05.2011).

RESOLUCIÓ De 3 d’abril de 2023 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de garotes (Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula) en tot el litoral català.

RESOLUCIÓ De 19 d’abril de 2023 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-11b (Port d’Aiguadolç-la Murtra) establerta per resolució de 28 de maig de 2020.

RESOLUCIÓ De 6 de juny de 2023, per la qual s’autoritza de nou l’extracció i recol·lecció de musclo (Mytilus sp), de cordes de cria (long-lines) d’aqüicultura, a la zona de producció de mol·luscs CAT1-01 (Alcanar- la Ràpita) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya amb la classificació de zona B.

Resolució del 25 de juliol del 2023 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de musclo (Mytilus sp) provinent d’instal·lacions d’aqüicultura de la zona de producció de mol·luscs CAT1-06 (l’Ametlla de MarVandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya, amb la classificació de zona B.

Resolució de 09 d’agost de 2023 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-11b (Port d’Aiguadolç – la Murtra) establerta per resolució del Director general de Pesca i Afers Marítims de 28 de maig de 2020.

Resolució del 12 de setembre del 2023 per la qual es modifica el període d’immersions de llavor de musclo a les badiesdels Alfacs i del Fangar, del delta de l’Ebre, així com el termini per comunicar-les.

Resolució del 14 de setembre per la qual es prohibeix temporalment la comercialització de mol·luscs bivalves, destinatsal consum humà, procedents de les cordes de cria (long-lines) d’aqüicultura ubicades en la zonaCAT1-01 (Alcanar-La Ràpita), establerta a l’Ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGCnúm. 5886, de 25.05.2011).

Resolució del 21 de setembre 2023 per la qual es prohibeix temporalment l’extracció i comercialització de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-05 (badia del Fangar i golf de l’Ampolla), establerta a l’Ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886, de 25.05.2011).

Resolució del 27 de setembre 2023 per la qual s’obre de nou la zona CAT1-05 (badia del Fangar i golf de l’Ampolla) establerta a l’Ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011 (DOGC núm. 5886, de 25.05.2011), amb classificació de zona B (els mol·luscs s’han de depurar) i s’autoritza de nou l’extracció i comercialització de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats en aquesta zona de producció.

Resolució del 03-10-2023 d’atorgament dels permisos especials per al marisqueig de garotes al litoral de Catalunya durant la campanya 2023-2024.

Resolució del 03-10-2023 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció exclusivament de les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula a les zones CAT1-EQ02 (Calella-cap Negre) i a la CAT1-EQ03 (l’Estartit-el Port de la Selva), establertes per resolució de 17 d’octubre de 2022 de la Direcció general de Política Marítima i Pesca Sostenible, i s’estableixen les condicions per a l’ampliació dels límits de les zones CAT1-EQ01 (l’Ametlla de Mar-Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant) i CAT1-EQ02 (Calella-cap Negre).

Resolució del 17-11-2023 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats a la zona CAT1-11b (Port d’Aiguadolç – la Murtra), establerta per resolució del Director general de Pesca i Afers Marítims de  28 de maig de 2020.

Resolució del 05-01-2024 per la qual s’autoritza l’extracció i recol·lecció exclusivament de les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula a la zona CAT1-EQ01 (l’Ametlla de Mar-Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant), establerta per resolució de 17 d’octubre de 2022 de la Direcció general de Política Marítima i Pesca Sostenible.

Resolució del 30-01-2024 per la qual, en relació exclusivament amb les espècies d’equinoderms Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula, es fusiona la zona CAT1-16 (Mataró-Arenys de Mar-Sant Pol de Mar), establerta a l’ordre AAM/89/2011, de 17 de maig de 2011, a aquelles ja fusionades per Resolució de 17 d’octubre de 2022 i denominades CAT1-EQ2 (Calella-cap Negre), amb la nova denominació CAT1-EQ2 (Mataró-cap Negre), i s’hi autoritza l’extracció i recol·lecció exclusivament de les espècies d’equinoderms anteriorment mencionades.