El laboratori de química de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita disposa actualment d’un sistema de cromatografia liquida (LC) amb detecció de xarxa de díodes en fila (DAD) dedicat a la determinació de toxines amnèsiques (ASP), un altre LC amb detecció per fluorescència (FLD) per a l’anàlisi de toxines paralitzants (PSP) i un LC acoblat a un detector d’espectrometria de masses en tàndem (MS/MS) per l’anàlisi de toxines lipofíliques incloses les toxines diarreiques (DSP), així com confirmacions de toxines amnèsiques i altres toxines. El nostre laboratori pertany a la Xarxa de Laboratoris que fan vigilància a les zones de producció de marisc de l’Estat Espanyol coordinada pel Laboratori Nacional de Referència per biotoxines marines.

LABORATORI DE FITOPLÀNCTON I OCEANOGRAFIA

👤 Responsable del laboratori i responsable dels mètodes: Margarita Fernández Tejedor

🔎 Analistes i mostrejadors: Vanessa Castan, Esther Dàmaso, María Rey

🐚 Mostrejadors: José Luis Costa Torné, David Mateu, Lluís Jornet

LABORATORI DE MICROBIOLOGIA

👤 Responsable del laboratori: Nuria Sagristà

🔎 Analista: Laura Aza

LABORATORI D’ANALÍTICA DE TOXINES

👤 Responsable del laboratori: María Rambla

👤 Responsable dels mètodes: Laura Ferreres

🔎 Analista: Anna Safont

Laboratoris col·laboradors:

ANFACO

Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros (L.C.C.RR.PP.) de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

This image has an empty alt attribute; its file name is lc-ms-ms-1024x768.jpg