D’acord amb la legislació, Reglament 853/2004 i Reglament (UE) No 786/2013, els límits de biotoxines marines en carn de mol·luscs o de qualsevol part consumible per separat són els següents:

Toxines paralitzants (PSP): 800 µg/kg

Toxines amnèsiqueS (ASP): 20 mg d’àcid domoic/kg

Ácid ocadaic, dinofisitoxines, pectenotoxines: 160 µg d’equivalents d’àcid ocadaic/kg

Yesotoxines: 3,75 mg d’equivalents de yesotoxina/kg

Azaspiràcids: 160 µg d’equivalents d’azaspiràcid/kg