D’acord amb la legislació, Reglament 853/2004 i Reglament (UE) No 786/2013, els límits de biotoxines marines en carn de mol·luscs o de qualsevol part consumible per separat són els següents:

en el cas de les toxines paralizants de mol·lusc («Paralytic Shellfish Poison»: PSP), 800 micrograms equivalents de diclorhidrat de saxitoxina per kilogram;

en el cas de les toxines amnésiques de mol·lusc («Amnesic Shellfish Poison»: ASP), 20 miligrams d’àcid domoic per kilogram;

en el cas de l’àcid ocadaic i les dinofisistoxines, 160 micrograms d’equivalents d’àcid ocadaic per kilogram;

en el cas de les yesotoxines, 3,75 miligrams d’equivalents de yesotoxina per kilogram,

en el cas dels azaspiràcids, 160 micrograms d’equivalents d’azaspiràcid per kilogram