Els investigadors i tècnics del PSQAM participen en diferents projectes de recerca tant a nivell nacional com internacional. Com a resultat d’aquests projectes es generen nous coneixements així com innovacions en el camp de la qualitat de les aigües marines.

A l’apartat de projectes en curs podreu consultar el projectes actuals, a l’apartat de projectes anteriors podreu consultar els que ja han finalitzat. També trobareu els links a les webs dels projectes.