Estat actual de les zones de producció

Informació més recent sobre canvis de classificació, tancaments i alertes: 24-05-2024

Link a la web de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible sobre l’estat de classificació de les zones de producción

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible a l’IRTA de la Ràpita.