Els investigadors i tècnics del PSQAM participen en diferents projectes de recerca tant a nivell nacional com internacional. Com a resultat d’aquests projectes es generen nous coneixements així com innovacions en el camp de la qualitat de les aigües marines.

A l’apartat de projectes en curs podreu consultar el projectes actuals, a l’apartat de projectes anteriors podreu consultar els que ja han finalitzat. També trobareu els links a les webs dels projectes.


Los investigadores y técnicos del PSQAM participan en diferentes proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado de estos proyectos se generan nuevos conocimientos, así como innovaciones en el campo de la calidad de las aguas marinas.

En el apartado de proyectos en curso podeis consultar los proyectos actuales, en el apartado de proyectos anteriores podéis consultar los que ya han finalizado. También encontraréis los links a las webs de los proyectos.