Assajos acreditats per ENAC segons la norma de referència UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

Acreditació 900/LE1796 en el sector mediambiental.

Identificació i recompte de fitoplàncton en aigües marines. Mètode Utermöhl. Mètode intern basat en UNE-EN 15204.

📧 Contacte: margarita.fernandez@irta.cat

Presa de mostra puntual en superfície i en profunditat i integrada per a la identificació i recompte de fitoplàncton en aigües marines. Mètode intern basat en ISO 15972.

📧 Contacte: margarita.fernandez@irta.cat

Acreditació 900/LE1797 al sector agroalimentari.

Toxines marines lipofíliques mitjançant cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS / MS), en mol·luscs bivalves vius i mol·luscs gasteròpodes vius. Mètode intern basat en EU Harmonised SOP LIPO LCMSMS.

📧 Contacte: maria.rambla@irta.cat

Toxines ASP (Àcid domoic i àcid epidomoic) per cromatografia de líquids amb detector de espectrofotometria UV-VIS), en mol·luscs bivalves vius i mol·luscs gasteròpodes vius. Mètode intern basat en AOAC-Official method 991.26.

📧 Contacte: maria.rambla@irta.cat

Recompte d’Escherichia coli β-glucoronidasa positiu (NMP) en mol·luscs. Mètode intern basat en ISO-16649-3.

📧 Contacte: nuria.sagrista@irta.cat