Estat actual de les zones de producció/Estado actual de las zonas de producción

Link a la web de la Direcció General de Pesca sobre l’estat de classificació de les zones de producción/Link a la web de la Dirección General de Pesca sobre el estado de clasificación de las zonas de producción

Informació més recent sobre canvis de classificació, tancaments i alertes/Información más reciente sobre cambios de clasificación, cierres y alertas: 23-08-2019

Aquests informes s’elaboren en el marc del “Programa de Seguiment de Qualitat de les Aigües Marines del Litoral Català” encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.