El projecte FEMP-FANGAR 2018-2020 finançat pel Fons Europeu Marítim de la Pesca te com a objectiu final el de disposar d’un model de capacitat de càrrega per l’aqüicultura de bivalves a la badia del Fangar, incloent els models de creixement de musclo i d’ostra rissada.